IVTA2017.jpg

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Hierbij roepen we de leden op om zich aan te melden voor een functie binnen de club, en met name voor de bestuursfuncties: Voorzitter en Secretaris. Zonder deze twee functies is het heel lastig de club te besturen en blijven plannen en de nodige acties op de plank liggen. Momenteel komt al het bestuurswerk neer op een paar clubleden en is daarom heel lastig om alle werkzaamheden uit te voeren. De club is er voor jou, dus help de club door je aan te melden.
 
Vele handen maken licht werk, dus meld je aan!
 
Het goede nieuws is dat er wel een lid zich heeft aangemeld voor de functie van Penningmeester. Daarnaast hebben een aanmelding ontvangen van een lid dat bereid is om bij een aantal klussen te helpen of deel te nemen in een van de commissies. Bedankt daar voor!
Vergadering
 
 
De algemene ledenvergadering is vastgeprikt op maandag 30 september. Het bestuur heeft bewust gekozen voor een trainingsavond.  De vergadering start om 20:00 uur. Dus kom zeker naar De Oosterhout op 30 september!
 
Het bestuur