Jeugdvolleybal Alkmaar

Nieuwe spelregels CMV 2010

Vanaf 1 aug 2010 zijn de spelregels voor CMV aangepast. Ze zijn naar de contactpersonen van de clubs verzonden en ze staan op de Nevobo site.


Er is in deze versie een aantal veranderingen aangebracht ten opzichte van de vorige editie van de spelregels voor het CMV. Het belangrijkste doel is om zo min mogelijk onduidelijkheden te laten bestaan over de spelregels. De meeste veranderingen hebben dan ook te maken met de misschien wat onduidelijke formuleringen van de regels die leidden tot vragen over de juiste uitleg van de spelregel. Deze onduidelijkheden zijn er naar de mening van de werkgroep CMV uitgehaald. Zo hebben we geprobeerd de spelregels voor iedereen begrijpelijk en overzichtelijk te krijgen. Het overzicht van de volleybaleigen manieren van vangen en gooien is bijvoorbeeld iets veranderd en beter omschreven.

Overige significante aanpassingen:

- Op niveau 4 is het toegestaan om een tip of pushbal te spelen (het zogenaamde zacht contact), maar de smash is hier nog niet toegestaan.

- Vanaf niveau 5 is de smash wel toegestaan.

- Telling niveau 5:  In het geval dat er een dubbelfout gegeven wordt, dient de rally overgespeeld te worden maar de al gehaalde bonuspunten in deze rally blijven meetellen.