H1-2020.jpg

Jeugdfonds Alkmaar

Beste verenigingsleden, 

Om ouders tegemoet te komen die getroffen zijn door de Corona-crisis stelt het Jeugdfonds Alkmaar per kind uit de gemeente Alkmaar in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een bijdrage beschikbaar van € 50,-. Hiermee kan hij of zij starten of doorgaan met sport of cultuurlessen in het nieuwe seizoen.

Het Jeugdfonds wil hiermee voorkomen dat ouders hun kind(eren) afmelden bij de sportclub of muziekschool in het nieuwe schooljaar, mocht dit om financiële redenen noodzakelijk zijn. Indien ouders voor een langere termijn financiële hulp nodig hebben dan kunnen zij een beroep doen op de reguliere regelingen van het fonds. Om dit goed te kunnen verwerken hebben wij ook de hulp van jullie nodig. Dus wij hopen dat alle Alkmaarse verenigingen hieraan mee willen werken. 

Werkwijze

Ouders kunnen zelf eenvoudig een aanvraag indienen. Wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan wordt door ons contact opgenomen met de vereniging die zij hebben aangegeven in het formulier. De factuur wordt dan door ons opgevraagd en daarvan wordt dan € 50,- rechtstreeks betaald aan de vereniging of muziek- of dansschool. De factuur sturen wij door naar de ouders zodat zij het resterende bedrag kunnen betalen. Wij begrijpen dat dit voor jullie een administratieve last kan zijn. Maar het doel is dat kinderen niet noodgedwongen moeten stoppen bij jullie en dat er hopelijk weer nieuwe leden bijkomen. 

Aanvragen kunnen t/m 18 december worden ingediend. Wij hebben verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld hiervoor. Jullie krijgen van ons een digitale flyer (zie bijlage), zodat jullie deze regeling ook kenbaar kunnen maken bij jullie leden. Mochten jullie een setje flyers en posters per post willen ontvangen, horen wij dat uiteraard graag! 

Meer informatie over deze regeling en het aanvragen is te vinden op www.doorstartsportencultuuralkmaar.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Miriam Dekker

Medewerker AlkmaarPas en Jeugdfonds Sport & Cultuur