Vertrouwenspersoon

Voor de jeugdleden,

Alvoco wil graag een vereniging zijn waarbij iedereen zich thuis voelt en met plezier kan volleyballen. Wij gaan er ook vanuit dat iedereen zijn eigen steentje hieraan bijdraagt. Helaas gebeuren er soms toch dingen waardoor dit plezier kan wegvallen.

Als je vragen hebt over de manier van omgaan in of buiten jouw team bij Alvoco of twijfelt of de manier van omgaan met elkaar wel goed is, kun je dit vragen aan ons als vertrouwenscontactpersonen van Alvoco.

Deze vragen kunnen ook gaan over:

Pesten; het gevoel dat je er niet bij hoort; de manier waarop je aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach dat je als vervelend ervaart; het gevoel dat je uitgesloten wordt vanwege je huidskleur, geloof of seksuele geaardheid; en allerlei vragen die hiermee samenhangen waardoor je je niet op je gemak voelt bij Alvoco.

Ervaar je één van bovenstaande situaties en weet je niet hoe je de situatie moet oplossen dan kun je verschillende dingen doen. Bespreek het eerst met je ouders/ verzorgers, als dat kan. Lukt dat niet, leg dan het probleem voor aan een teamgenoot, coach of het bestuur. Ook kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Alvoco via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Wij fungeren in de eerste instantie als klankbord en kunnen je helpen met het vinden van een passende oplossing.

Voor leden, ouders, trainers, coaches,

Binnen Alvoco streven wij naar een goed volleybal-klimaat. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat naast de technische optimale faciliteiten de sfeer op de volleybalclub goed en veilig is.

Correct en sportief gedrag is hierbij een voorwaarde. Wij streven er naar dat dit breed uitgedragen wordt en altijd aanwezig is. Desondanks kunnen er situaties zijn waarin het gedrag van leden of betrokkenen grensoverschrijdend is of als zodanig ervaren wordt. Voorbeelden hiervan zijn pesten, uitsluiten, discriminatie, fysiek geweld of seksuele intimidatie. Dit gedrag is niet acceptabel en mag zich niet herhalen.

Binnen Alvoco zijn wij als VCP aangesteld om volledig vertrouwelijk van slachtoffers zelf dit grensoverschrijdende gedrag te horen. Als slachtoffer of melder kun je zelf daarover met ons als VCP contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naast een eerste opvang en een gesprek zullen wij advies geven over mogelijke acties en zo nodig overleggen met een vertrouwenspersoon van de NEVOBO. Het doel hierbij is hulp bieden, oplossingen zoeken en herhaling te voorkomen. Snel melden van afwijkende situaties kan verdere escalatie voorkomen, dus ook over vermoedens van incidenten. Als VCP werken wij onafhankelijk van het bestuur en berichten altijd geanonimiseerd aan het bestuur.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Over onszelf:

In 2019 heeft het bestuur van Alvoco ons gevraagd de VCP-ers te worden van de club. Als speler en moeder van spelende kinderen zijn wij al jaren betrokken bij Alvoco. Wij vinden het belangrijk dat er een veilig sportklimaat heerst waarbij iedereen zich gezien en gehoord voelt. Vanuit ons werk en nevenfuncties hebben wij ervaring om dit zo adequaat mogelijk op te pakken.

Marjan Beukema en Danielle Langkemper

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.